Mesologie - een introductie

Meso-wat?

Mesologie. Mesologie is een vorm van complementaire geneeskunde waarbij traditionele (oosterse) geneeskunde wordt gecombineerd met uitgebreide wetenschappelijke medische kennis. De mesoloog kijkt naar het gehele plaatje. Naar de complete persoon. De basis vormt gedegen kennis vanuit reguliere westerse geneeskunde. Deze kennis wordt gecombineerd met kennis uit de orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie, ayurveda en Chinese geneeskunde. 

Verschil met andere geneeswijzen

Wat maakt mesologie anders? Er wordt gekeken naar de persoon in zijn geheel. De migraine van persoon A kan een hele andere (fysiologische) oorzaak hebben dan migraine van persoon B. Ieder persoon is uniek en daarmee is iedere klacht of symptoom uniek. De mesoloog adviseert in voeding en het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen met oorsprong in de westerse of oosterse kruidengeneeskunde en homeopathie. Er wordt specifiek gekeken naar mogelijke voedingsintolerantie en -allergieën. Het doel is om de patiënt weer in zijn of haar kracht te zetten zodat het lichaam en de orgaanfuncties weer optimaal werken en de klachten van de patiënt verlicht worden of verdwijnen.

Klachten / symptomen

Een greep uit de klachten / symptomen waar een mesoloog bij kan helpen: Huidproblemen (zoals acné, psoriasis, eczeem etc,), vermoeidheid, slapeloosheid, buikklachten (spastische darm, prikkelbaar darmsyndroom / PDS, ziekte van Crohn), allergiëen (voeding, hooikoorts), astma, terugkerende blaasontstekingen en oorontstekingen. Zie 'Voor wie' voor een uitgebreide lijst met symptomen en ziektebeelden waarbij een mesoloog kan helpen / ondersteuning kan bieden. 

Integratie van geneeswijzen

Een mesoloog integreert de volgende geneeswijzen:

Westerse geneeskunde

Hierbij ligt met name de nadruk op de fysiologie van het menselijk lichaam. Alle systemen in het lichaam zijn met elkaar verbonden en maken dit tot een complex geheel. 

Orthomoleculaire geneeskunde

Naast een zo volwaardig mogelijke voeding kan het mogelijk zijn dat het lichaam behoefte heeft aan voedingssupplementen uit de orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde wordt toegepast ter voorkoming van en ter behandeling van ziekten. De medicatie kan bestaan uit tabletten of capsules van mineralen, (essentiële) vetzuren, vitaminen en aminozuren. 

Kijk eens op de website van Patrick Holford voor meer inzichten in de orthomoleculaire geneeswijze en voeding.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) 

Deze vorm van geneeskunde is duizenden jaren oud. Nog steeds is het de leidende vorm van geneeskunde in China. Het is een wijze van genezen waarbij men kijkt naar de balans van de mens als geheel. Het werkt met yin en yang, de leer van meridianen, tongdiagnose en polsdiagnostiek. Binnen de mesologie wordt zowel pols- als tongdiagnostiek toegepast. Tevens integreert de mesoloog de meridianenleer (onder andere door middel van electro-acupunctuur) binnen het consult. 

Giovanni Maciocia is wereldwijd een expert op het gebied van Chinese Geneeskunde en speelt een belangrijke rol in de integratie van Traditionele Chinese Geneeskunde binnen westerse samenlevingen. 

Ayurveda

When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need
— Ayurvedic Proverb

Deze vorm van geneeskunde is de oudste vorm van geneeskunde die bekend is. Ayur betekent ‘leven’ en ‘veda’ betekent weten. Het kan daarom omschreven worden als een levensleer en is veelomvattend. Binnen de mesologie wordt er gebruik gemaakt van de kennis uit de ayurveda op het gebied van polsdiagnostiek, voedingsleer en de fysiologie van het menselijk lichaam. 

Deepak Chopra (VS) en (iets dichter bij huis) Lies Ameeuw (België) zijn specialist op het gebied van Ayurveda. Ik kan het boek van Lies Ameeuw (Ayurveda vanuit het Hart) van harte aanbevelen voor geïnteresseerden in deze vorm van geneeskunde.

Homeopathie

Een homeopathisch middel geeft het lichaam een prikkel waardoor het lichaam wordt geholpen om zichzelf te genezen. Het middel is een verdunning van natuurlijk, dierlijk of plantaardig middel. Homeopathie is een milde en effectieve manier om disbalans in het lichaam op te heffen. Binnen de mesologie worden lage potenties gebruikt. Er wordt gebruikt gemaakt van zogenoemde klinische homeopathie. De voorgeschreven middelen hebben potenties die lager zijn dan voorgeschreven middelen binnen de klassieke homeopathie. Lagere potenties betekent dat de oorspronkelijke natuurlijke, dierlijke of plantaardig middelen weinig verdund zijn.

Integratieve geneeskunde

Door het integreren van deze verschillende vormen van geneeskunde ontstaat er een uniek uitgangspunt waarbij naar het geheel van de patiënt wordt gekeken. Het lichaam is een geheel van complexe systemen. Een disbalans van bepaalde functies in het lichaam kan voor klachten elders in het lichaam zorgen. Dat is het mooie van het beroep van mesoloog: Door het geheel te bekijken komt het tot de oorzaak van klachten. 

Afspraak

Bel naar 020 682 77 88 om direct een afspraak te maken, gebruik de online boekingstool of vul het contactformulier in op de website.